Privatlivspolitik

PRIVATLIV

Print Designs sætter pris på din tillid til os og vi behandler dit privatliv med fortrolighed. Vi ved at et langvarigt forhold starter med tillid, og derfor gør vi en del ud af at holde dine personlige informationer fortrolige. Som besøgende på dette website skal du ikke være nervøs for at dit privatliv bliver kompromitteret.

Dit privatliv er dit eget

Hos Print Designs deler vi aldrig vores kunders personlige informationer med nogen som helst udenforstående. Vi hverken sælger, lejer eller afslører nogen personlige informationer om dig. Ganske enkelt.

Personlig informationer fra dig

Den eneste information Print Designs indsamler fra dig, er den information du frivilligt giver. Vi kontakter kun individer som har ønsket at blive kontaktet.

Links til andre websites

Print Designs kan linke til andre websites, der kan være af interesse for vores besøgende. Fortrolighed og privatlivs regler på disse websites kan være forskellige fra vores egne. Du tilgår disse websites på eget ansvar og risiko. Du bør altid gennemlæse fortrolighed og privatlivs regler på alle sider inden du afleverer personlige informationer.

Opsummering

Print Designs respekterer altid dit privatliv og sætter stor pris på din tillid. Vi ønsker at du får en underholdende og givtig oplevelse når du besøger vores website. Har du spørgsmål af nogen art eller er du bekymret omkring vores fortroligheds erklæringer, venligst send os en mail på admin@printdesigns.dk.

Ansvar

Print Designs er gerne behjælpelig med registrering af domæne, webhotel, opsætning af e-mail konti, søgemaskineoptimering, Google annoncering m.v. i Kundens navn. Efter registreringen af førnævnte opgaver har Print Designs intet ansvar overfor tredjepart. Eventuelle driftsforstyrrelser hos tredjepart ligger udenfor Print Designs ansvarsområde.

Aftaler indgået med tredjepart gennem Printdesigns sker efter tredjeparts gældende betingelser, og Print Designs er ikke ansvarlig for overholdelse heraf. Kunden har det fulde ansvar for overholdelse af de for tredjepart gældende betingelser.

Print Designs og dennes samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb/leje samt samarbejde med Print Designs. Såfremt det leverede produkt ikke lever op til Kundens forventninger, står Print Designs uden ansvar for tab i forbindelse hermed.

Print Designs står inde for, at det leverede lever op til, hvad der er lovet i leveringsøjeblikket. Ændrer tredjepart i deres produkter, og måtte dette medfører, at Print Designs leverede vare ikke længere lever op til forventningerne, står Print Designs uden ansvar.

Kunden skal til enhver tid sikre sig mod, at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage backup af indholdet på det tildelte webhotel hos tredjepart. Print Designs har intet ansvar for backup af indhold på hjemmesider, med mindre dette aftales særskilt, men kan på Kundens opfordring levere en kopi af sitet som det så ud på leveringstidspunktet. Kopien leveres som udgangspunkt på CD-rom i ikke-krypteret form, med mindre andet aftales.

Kunden er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning samt til ikke at krænke 3. mand ved materiale m.v. på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne. Dette omfatter men er ikke begrænset til pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende.

Kunden er forpligtet til at efterleve betingelser og retningslinier for Print Designs leverandører/samarbejdspartnere inden for relevante områder.

Print Designs fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. brugt hos Kunden. For dette er Kunden den til enhver tid ansvarlige.

Rettigheder (IP)

Print Designs bevarer alle rettigheder til software, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af Print Designs i forbindelse med de aftalte leverancer. Kunden må ikke på egen hånd foretage ændringer i leveret materiale fra Print Designs uden samtykke. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af Kunden eller tredjepart, tilhører Kunden eller tredjepart.

Kunden giver Print Designs ret til at anvende Kundens navn, logo, reference og løsninger i markedsføringsøjemed. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Print Designs sig endvidere ret til, til enhver tid at skaffe sig adgang til Kundens brugerdata. I disse tilfælde vil Print Designs være underlagt tavshedspligt overfor tredjepart.

Print Designs er frit stillet til at vælge og skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter som Print Designs anser for relevante og nødvendige i forbindelse med Print Designs leverancer.

Din tilbagemelding

Hjælp os med at forbedre os – dine tilbagemeldinger er vigtige for os. Send os en mail eller skriv et postkort og send det til Print Designs, Abildager 21, 2605 Brøndby.